+49 30 6296 1269

DeVi Tran GmbH

Tư vấn thương mại và đầu tư

Germany / EU  -  Vietnam / ASEAN

VietnamFlagge
DE
Das Logo von DeVi Tran - Ihrem Partner für Firmen in Deutschland und Vietman
English Version of the Website

DeVi Tran GmbH - Liên hệ

Liên hệ để có được dịch vụ tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp tại thị trường Châu ÂuCùng với hệ thống Network và kinh nghiệm tại Châu Âu của mình DeVi Tran sẽ là sự hỗ trợ đắc lực cho kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp Việt.

Toan Tran - Gründer und Geschäftsführer von DeVi Tran

DeVi Tran GmbH - Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ          +49(0) 30 6296 1269


          info@dvt-germany.com


         @DVTLLC


         Toan Tran

Facebook DeVi Tran Deutschland Vietnam

Toan Tran

- Người sáng lập và Giám đốc -

Linked-In-Logo

Hoạt động doanh nghiệp

DeVi-Tran - Unser Team: Wir bringen deutsche und vietnamesische Firmen zusammen
DeVi-Tran Veranstaltungen zur Zusammenarbeit deutscher und vietnamesischer Firmen
Fußball in Vietnam
Unsere Arbeitsweise um Firmen in Deutschland und Vietnam zusammen zu bringen
DeVi Tran Veranstaltung - Zusammenarbeit für deutsche und vietnamesische Firmen

Liên hệ

Cùng nhau phát triển

DeVi Tran GmbH


Business & Technology Development Consulting

Germany / EU - Vietnam / ASEAN


Giám đốc

Dang Toan Tran


Germany - Ostseestraße 122, 10409 Berlin

Vietnam   - Nr. 3 Trung Tiền, Khâm Thiên,

Đống Đa, Hà Nội

Liên hệ


Phone - +49 174 211 5747

Email  - info@dvt-germany.com


Liên hệ

- Cùng nhau phát triển -

Mở rộng thị trường

Facebook DeVi Tran Deutschland Vietnam
DeVi Tran Icon
Linked-In-Logo